วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

การทำงานของพวกเรา ชุด ชพส.ที่ 3204 กอ.รมน.ภาค 3 สย. 2

ชุด ชพส.ที่ ๓๒๐๔ ชื่อเต็มคือ
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวนชน ที่ ๓๒๐๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒
กองกำลังผาเมือง
พวกเราเป็นทหารที่มาจาก กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้รับภารกิจ ให้มารับราชการชาย ที่ อ.ฝาง
ต.ม่อนปิ่น จว.ชม. มาด้วยกันทั้งหมด ๙ คน นำโดย หัวหน้าชุด คือ ร.ต. ดำรง ภูมีบุญ แล้วกำลังพลนายสิบ
อีก ๔ นาย และกำลังพล พลฯ อีก ๔ นาย ภารกิจหลังของพวกเราคือมาช่วยให้ชาวบ้านที่นี่มีชีวิตที่ดีขึ้น และห่างใกลยาเสพติด เพราะที่เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนพม่า ปัญญาหายอดฮิตของที่เนี่ยนั้นก็คือ ยาเสพติด
พวกเราใหม่มากกับงานนี้แต่ยังก็จะทุ่มเทเต็มที่ เพื่อชาติไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น